• يېڭى ماقالىلەر

نوپۇزلۇق سادا: ئەيدىز بىمارلىرى تەجرىبە چاشقىنى ئەمەس

سەھىپە: ئەيدىز | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/02/10 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa03 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 03

مەنبە: شىنجاڭ ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىلمىي جەمئىيىتى

ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ,  «ﺑﯩﺰ ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﻤﯩﺰ...» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺋﯜﻧﺪﯨﺪﺍﺭﺩﺍ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ? ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺑﻮﻳﯘﻣﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﻜﻪﻥ! ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﯩﻜﻪﻥ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!


   ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﯘﻡ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﮪﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻻﮪﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﭖ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯩﯖﺪﻩﻙ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ,  ﮪﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ,  ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ-ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ,   ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ,  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ  ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﺩﻩﻙ «ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﻤﯩﺰ» ﺩﻩﭖ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺗﻨﺎﻣﻪ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﻩﺯ-ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ,  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﺎﺭ.
   ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ-ﺩﻭﺭﺍ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ «ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻓﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ» 2010-ﻳﯩﻠﻰ 11-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 2-ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ,  ﺋﻪﺧﻼﻕ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻚ,  ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ,  ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ-ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ,  ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻰ,  ﮪﻮﻗﯘﻕ-ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ,   ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ,  ﺳﺎﻏﻼﻡ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ,  ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.  ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ,  ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﻯ,  ﻗﺎﻧﯘﻥ-ﻧﯩﺰﺍﻣﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﮪﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ,  ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷﻰ,  ﮪﻪﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ-ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ,  ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.

     ﺩﯦﻤﻪﻙ,  ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ,  ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻳﻠﯩﭽﻪ ﺋﯧﻼﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ «ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﻤﯩﺰ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺗﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ,   ﺷﯘﯕﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯩﻠﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ,  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ,  ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ,  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﻟﺪﻭﺳﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ «ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻰ»ﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺑﻮﻳﯘﻣﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺑﺎﺭ.
  ﺗﯧﺨﻰ ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﯓ.


  ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ-ﮪﻪ! ﺋﯚﺯﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ,  ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ,  ﮪﻪﻡ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﮪﻪﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ-ﮪﻪ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ?!

 ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﺎﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﻪﻛﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﺘﯘﺭ. ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻣﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﭘﻪﻥ-ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﺪﺍ,  «ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻨﻠﯩﻘﻰ,  ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﺍﮪﯩﺘﻰ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﺳﺎﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﭽﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﮪﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﮪﻪﺗﺘﺎ ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﯘﻣﺎﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﺗﯧﺨﻰ ﻣﯩﺘﺎﺩﯗﻥ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮪﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﻨﻰ ﮪﻪﺟﻪﭖ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ-ﮪﻪ!
ﺋﯜﻧﺪﯨﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯧﻼﻥ-ﺋﯘﭼﯘﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ «ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻰ» ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﯘﻳﺎﻕ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﺴﺎ,  ﺑﯩﺰ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺳﺎﻕ,  ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﻮﺑﯩﻞ «ﭘﻮﻕ» ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ. 
  ﺩﯦﻤﻪﻙ,  ﺑﯘ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﮪﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ,   ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮪﻮﻗﯘﻗﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮﯨﭙﺘﯘ! ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺩﻩﯞﺭﺩﯨﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﭘﯘﻥ ﺟﺎﮪﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﭖ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺪﯗ! ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﮪﻪﻡ ﮪﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ﺩﻩﭖ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﭖ,  ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻧﺪﯨﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﻤﯩﺰ,  ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ,  ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ-ﺧﺎﺗﺎ,   ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻥ-ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻤﯘ-ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ,  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﺪﯨﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯ-ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ,  ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺋﯧﻼﻥ ﮪﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ﯞﻩ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ,  ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﭽﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﻪﺭﻣﯘ-ﮪﻪ!

ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ,  ﮪﻪﺗﺘﺎ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﭖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ «ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯩﻘﻰ» ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ,  ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﭼﺎﭘﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ,  ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ,   ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﺋﯘﭼﯘﭖ-ﻗﯘﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩﻙ  ﺗﯘﺗﯘﻗﻠﯘﻕ- ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﺗﻮﺳﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ,  ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﻳﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﯞﺍﺥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻰ ﮪﯧﺴﺎﭘﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﭗ,   ﮪﻪﻣﻤﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ,  (ﻳﻪﻧﻰ «ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﻤﯩﺰ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﻼﻧﯩﺪﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ,  ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﭼﺎﭘﻼﻧﺪﻯ. )
«ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻰ» ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺳﺎﮪﻪﺳﻰ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻱ.
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﺋﯜﻧﯟﯦﺮﯨﺴﺘﯧﺘﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ 2-ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﯧﻠﻰ ﺋﯘﺑﯘﻝ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:  ﮪﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﭼﯜﻧﻜﻰ,  ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻳﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻳﻮﻕ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﯞﯦﺮﯨﺪﯗ. ﻣﻪﻥ 2004-ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ,  ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻳﻪﭖ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﮪﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﮪﺎﻳﺎﺕ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ 6 – ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ 5 – ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﯞﺍﺭﺍﭺ  ﺧﺎﻟﻤﯘﺭﺍﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ 10 ﺩﻩﻙ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﮪﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﻳﯩﻤﻪﻱ,  ﻛﻮﭼﺎ - ﻛﻮﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ «ﻳﺎﯞﺍ ﺗﯩﯟﯨﭗ» ﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ. ﮪﺎﺯﯨﺮ,  ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﮪﻪﻗﺴﯩﺰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ,  ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ,  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ,  ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮﺍﻕ,  ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭ «ﻳﺎﯞﺍ ﺗﯩﯟﯨﭗ» ﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ,  ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭘﻪﻳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﯨﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﯘﻡ ﺭﺍﻳﯘﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﻖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻯ ﮔﯜﻟﻤﯩﺮﻩ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯨﺸﯩﺖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﮪﻪﻗﺴﯩﺰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﮪﻪﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﺪﺍ,  ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ 57 ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ. ﻳﻪﻧﻰ,  ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻥ 20 ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ,  77 ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ. ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ,  ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﯩﻠﻰ 13 ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ. 2003-ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻳﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﮪﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ  ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻕ-ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ,  ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﮪﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ-ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﻳﯘﺳﯘﭘﻘﺎﺩﯨﺮ ﮪﺎﺷﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ,   ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﺘﺎ ﻗﺎﻥ ﺷﯩﺮﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ,   ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻪﻳﺪﯗ,  CD4 ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻼﭖ,   ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯩﺖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ,  ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ,  ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ,  ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ,  ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﺰ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.
     ﺩﯦﻤﻪﻙ,  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ,  ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﮪﻪﻡ ﺩﺍﯞﺍﻻﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ,   «ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﻤﯩﺰ» ﺩﯦﮕﯜﭼﻰ ﺋﻪﻟﺪﻭﺳﺖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ "ﺋﯚﻟﻤﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﭘﻤﻪﻙ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ  ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻏﻪﺭﯨﺰﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ,  ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ!
iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر