• يېڭى ماقالىلەر

ئۇيغۇرلاردىكى باھنى قۇۋۋەتلەش (بۆرەكچىلىك) بازىرى ۋە ئەيدىز

سەھىپە: ئەيدىز | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/04/11 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa03 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 03

ﮪﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺩﯙﯕﻜﯚﯞﺭﯛﻙ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺴﻪﻡ، ﺋﯜﻧﺌﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻛﺎﻧﺎﻳﺪﺍ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﮪﻪﻡ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﮪﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ.
«ﺑﯚﺭﻩﻙ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﻳﻤﯩﺰ، ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﻤﯩﺰ، ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﻤﯩﺰ...»
ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ  ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﮪﻪﻡ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺝ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺧﻮﺵ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯚﺭﻩﻙ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؟ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﻠﯩﺪﯗ؟... ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﯞﻩﭖ-ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﮪﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
 ﮪﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ، ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮪﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻳﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ، ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻧﺪﺍﺷﻤﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻕ، ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ، ﺭﻭﮪﯩﻲ، ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺟﻪﮪﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.


1. ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﮪﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ-ﺭﻭﮪﻰ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﻰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﻪﺵ، ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺝ-ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ.
2.  ﻧﯩﻜﺎﮪﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮪﻪﻡ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ، ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﮪﻪﻡ ﻧﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺭ-ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﻛﯚﺭﯛﺵ، ﮪﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﮪﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ  ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻟﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﯦﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺩﯦﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.  
3.  ﭘﺎﮪﯩﺸﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻧﺘﺎﻳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﻰ ﮪﻪﻡ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﮪﻪﻡ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺧﻮﺭﯨﺘﯩﺶ ﭼﺎﺭﭼﺎﺷﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺩﻭﺭﯨﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﭼﺎﺭﭼﺎﺷﻨﻰ ﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺗﯜﮔﯜﺗﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ، ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺑﯚﺭﻩﻙ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.
4.  ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﭼﻮﯓ-ﻛﯩﭽﯩﻚ، ﻗﯩﺰ-ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﯦﻤﻪﻱ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺩﺍﯞﺭﯨﯖﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻧﺎﻳﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺗﻮﯞﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﺸﻪﭖ، ﮪﺎﻳﺎ، ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ، ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻐﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.
5. ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﮪﻪﻡ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﯞﺍﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺩﻭﺭﯨﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ، ﮪﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﻭﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ-ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ.

ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﻰ ﮪﻪﻡ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺩﺍﯞﺭﯨﯖﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯧﭽﯩﭗ، (ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﻭﺭ، ﺭﺍﺩﯨﻴﻮ، ﮔﯧﺰﯨﺖ، ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ، ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯩﺖ ﺋﯧﻼﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.) ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﮪﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭ-ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻖ ﮪﺎﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﺘﻪﻙ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺸﯩﮕﻪ، ﭼﻪﻛﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ، ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﮪﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ-ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ  ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻧﺘﺎﻳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﯘﮪﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﻯ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﮪﻪﻡ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ  ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﮪﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ  ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-ﺗﯜﺯﯛﻡ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺳﯩﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﮪﯩﺸﻪ-ﭘﺎﮪﯩﺸﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻘﺘﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺭﻭﻟﻰ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﺴﯩﺰ ﮪﻪﻡ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ، ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﻪﺭ-ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﮪﻪﻡ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﻯ ﻣﯘﮪﻪﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ، ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﻰ ﮪﻪﻡ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﯩﯔ ﮪﻪﻡ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪﯞﻩﺏ-ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ، ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺑﯚﺭﻩﻙ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮪﻪﻡ ﻧﻪﻟﻪﺭﺩﻩ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯚﺭﻩﻛﻨﻰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﻪﺵ، ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺕ-ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻜﺎﮪ- ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﯚﺯ ﮪﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻣﺎﻟﻨﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ، ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ-ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﯞﺍﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯚﺭﻩﻙ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ، ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﺎﯓ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﯞﺍﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ، ﮪﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻰ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﮪﻪﻡ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ، ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺳﯩﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯚﺭﻩﻙ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر