• يېڭى ماقالىلەر

ئۇيغۇر ئەيدىز قىز-يىگىتكە دوختۇرخانىدا ئوقۇلغان نىكاھ

سەھىپە: ئەيدىز | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/05/18 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa03 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 03

ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﮪﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﻮﻳﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﭖ، ﺗﻮﻱ ﺧﯧﺘﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﭖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ، ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﮪﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﯘﺩﻩﻙ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯘﻕ ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺸﻜﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰ ﮪﺎﻟﺪﺍ، ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻏﯘ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭗ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻗﯩﺰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﯞﻩﮪﯩﻤﻪ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻏﺎﻝ-ﻏﺎﻝ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ، ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﺩﻩﻙ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻻﻟﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ. ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﯜﮔﻪﭘﺘﯘ، ﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ! ﭼﯚﺭﮔﯜﻟﯩﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮪﯘﺷﯘﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺩﻩﺭﮪﺎﻝ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ. ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ، ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﯨﻐﺎ، ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻏﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﯩﮕﯩﺘﺘﯩﻦ، ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﻪﻣﺴﯩﺰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﭙﯩﺮﯨﺴﻨﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ، ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩﯨﯖﯖﯩﺪﻩ ﭼﯜﭼﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﻩﮪﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ-ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻻﺳﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺭﻭﮪﻰ ﮪﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﯘﺷﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﮪﺎﻟﺪﺍ، ﮪﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﻩﭖ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯚﻟﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.

ﻗﯩﺰ ﺷﯘ ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ-ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ. ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﮪﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻻﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﺸﯩﭙﺘﯘ. ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯕﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ، ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ. ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯚﻛﯜﻧﯜﭖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮﯞﯨﺴﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯﻩﺭﺑﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﯩﻨﯘﺭﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﮪﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻮﻳﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ، ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺋﻮﻗﯘﺗﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ. ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺗﻮﻳﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﮪﻰ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯘﺷﯘﭖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ، ﭼﻮﯕﻼﺭ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﻮﻱ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ، ﮪﺎﺯﯨﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮪﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻛﺎﺭﯞﯨﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﭘﺘﯘ.

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻱ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺭﻭﮪﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻤﯘ-ﮪﻪ! ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯗﺭ. ﺷﯘﯕﺎ، ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﻳﯘﺷﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﭖ-ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ، ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﺎﻏﺪﺍ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﻳﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﯞﺍﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭﻭﮪﻰ ﺯﻩﺭﺑﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﻳﯘﺷﻨﻰ ﮪﻪﺭﮔﯩﺰ  ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ، ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﮪﻪﻡ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﺴﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮﺳﻰ  ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ. ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ-ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﻩ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﻩ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﮪﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ، ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻤﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺸﻰ ﮪﻪﻡ ﺷﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﺘﯘﺭ.

ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ، ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﺘﻰ. ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﻤﯩﮕﻪ ﺗﻪﯓ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ، ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻣﯘ ﻳﻮﻕ، ﺑﯘﻣﯘ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺩﯦﯖﯩﺰﻏﺎ ﻏﻪﺭﯨﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ  ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﯘﻳﯘﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺯﻩﮪﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻛﯘﻝ ﻳﯩﯖﻨﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯘﻛﯘﻝ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ  ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ-ﺗﺎﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺗﺘﯘﺭ.

ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮪﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻣﯘﮪﻪﺑﺒﻪﺕ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ، ﺑﯘ ﺋﻪﮪﯟﺍﻝ ﻧﯩﻜﺎﮪﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻤﯘ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﺭ-ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﻧﯩﻜﺎﮪﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮪﻪﻡ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﮪﻪﻡ ﻳﯘﭼﯘﻕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.  

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر