• يېڭى ماقالىلەر

ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﮪﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻰ

سەھىپە: ئەيدىز | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/07/17 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa02 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 02

 ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ: ﮪﺎﻳﺎﺗﺘﺎ «ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ» ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ

ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 70-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﮪﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻣﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮ-ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﮪﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﺲ ﺷﻪﮪﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯩﺮ ﻳﯘﻳﯘﺵ ﺩﯗﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ، ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ.

ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﮪﺎﻳﺎﺗﺘﺎ «ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ» ﻳﻮﻕ. ﺋﺎﺧﯘﺍ 1992-ﻳﯩﻠﻰ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﺴﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﯘﺩﯗﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﻠﺪﻯ. ﺋﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻛﯜﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﯧﺪﻯ، ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻩﺭﮪﺎﻝ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ. 1993-ﻳﯩﻠﻰ 7-ﺋﺎﻳﺪﺍ، ﺋﺎﻳﺮﻭﺩﺭﻭﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ.

ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﻼﮪﺎﺕ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺋﺎﺧﯘﺍﻣﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ. ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﮪﺎﻣﺎﻗﻪﺗﻠﻪﺭﭼﻪ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﺳﻪﮪﯩﻴﻪ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. 

ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﺷﻪﮪﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪﮪﯩﻴﻪ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮪﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﯞﻩ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ، ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﮪﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ. 

ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﺮﺍﻧﻰ ﭘﺎﺷﺎ ﭼﯧﻘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﮪﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ 2 ﻛﯜﻥ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﻜﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﻯ. ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﻩ ﺳﻮﻗﯘﺷﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻏﯘﯞﺍ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻘﺎ ﯞﻩ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﭼﯚﻛﺘﻰ.

10 ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﯩﺪﻯ.

ﮪﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﭖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮪﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺶ

ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ، ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﺷﻪﮪﻪﺭﻟﯩﻚ 8-ﺧﻪﻟﻖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﯓ ﺷﻴﺎﯞﭘﯩﯔ، ﺑﺎﺵ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺳﻪﻱ ﯞﯦﻴﭙﯩﯔ ﯞﻩ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﺷﻪﮪﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪﮪﯩﻴﻪ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﭼﯧﻦ ﺷﻴﺎﯞﭘﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ 20 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﮪﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﺘﻰ. 

ﺩﻭﺭﺍ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﯧﻦ ﺷﻴﺎﯞﭘﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﮔﻪﻛﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ. ﺋﺎﺧﯘﺍ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺰﺍ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﮪﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮪﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻮﺵ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺖ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﯩﯔ ﮪﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﯩﻠﯧﺘﯩﺮ ﻗﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ CD4 ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ 900ﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ، ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﭽﻪ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ. 

ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﻪﺯﮔﻪﻛﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭﺩﻯ. ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﺪﻯ.

ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺑﻪﺯﮔﻪﻛﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮪﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 90-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﮪﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ 90-ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯩﯟﻩﺗﺘﻰ.

1993-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ 6-5 ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ «ﻛﯚﺯﻧﻪﻙ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻰ»ﺩﻩ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺳﺎﻧﺎﭖ ﻳﯜﺭﺩﻯ.

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 90-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ. ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ 9-ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷﺘﻰ. 2 ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ «ﻛﺎﭘﺮﯨﻨﺎ ﺋﯚﭘﻜﻪ ﺧﺎﻟﺘﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺸﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﺗﻰ» ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﺘﻰ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻰ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﺪﻯ. 2000-ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ 1-ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. 

2000-ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ CD4 ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﮕﯩﻼ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﮪﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺪﻯ.

ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﯜﭖ، ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯞﯨﺮﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺎﻝ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ.

ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻛﻮﻛﺘﯧﻞ ﮪﺎﺭﯨﻘﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻪﺯﮔﻪﻛﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﺪﻯ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﺸﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﮪﻪﻗﺴﯩﺰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺘﺎ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪﭼﻪ ﺋﯘﯞﯗﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﻯ.

2000-ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ، ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ 500 ﻳﯜﻩﻥ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ ﺩﻩﺭﮪﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﺪﻯ.

ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ

2003-ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ «ﺗﯚﺕ ﮪﻪﻗﺴﯩﺰ-ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ» ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮪﻪﻗﺴﯩﺰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ «ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ»ﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ.

2004-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﺪﺍﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ، CD4 ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ 300ﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ 2-ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﻪﭖ 3 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺩﻭﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﺪﺍﻣﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ 3-ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ، ﻳﻪﻧﻰ 2-ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﯩﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ T20 ﺋﻮﻛﯘﻟﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ. 

ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﺨﺎﻧﯩﻐﺎ 26 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﮔﯘﺍﯕﺪﻭﯓ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ، ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.

ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﯜ ﯞﯦﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ 2 ﮪﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﭖ، ﺟﯧﺪﻩﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﮪﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﻤﯩﺪﻯ.

ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯜ ﯞﯦﻦ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ. ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻳﯘ ﯞﯦﻨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮪﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﻯ. ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﯜﻙ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﺩﻩ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﮪﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺋﯘﺭﺩﯗﺭﻏﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻳﯧﭙﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﻜﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻳﯜ ﯞﯦﻨﻨﻰ ﺋﺎﺧﯘﺍﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

2008-ﻳﯩﻠﻰ 7-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜ ﯞﯦﻦ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ. 8-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 8-ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﻳﯜ ﯞﯦﻨﻨﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ 130 ﻳﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﻪﺟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ. ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ، ﺋﺎﺧﯘﺍ ﻳﯜ ﯞﯦﻨﮕﻪ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﻳﯜ ﯞﯦﻨﮕﻪ ﺗﻮﻱ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ، ﻳﯜ ﯞﯦﻦ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ. ﺋﯘ: «ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ» ﺩﯦﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ 2 ﻳﺎﺵ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

2008-ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ، ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﺵ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﮪﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺩﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.

ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﺍﯞﺍﺝ ﺗﺎﭘﻤﯩﺪﻯ. ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﮪﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯜ ﯞﯦﻨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮪﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ 2 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﮪﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﯜ ﯞﯦﻨﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﻮﺩﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﯜ ﯞﯦﻨﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ.

2010-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﺳﻮﺩﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﺷﻰ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﺎﭘﻘﯘﺷﯘﭖ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺭﻩﯓ ﻗﻮﺷﺘﻰ. ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﮕﻪ 17 ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ: ﺑﯘ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘﺩﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﺎﺧﯘﺍ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ 8-7 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﯞﻩ ﭘﺎﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ. 

ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﯩﻨﯩﻐﺎ 20 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺗﺎﯓ ﺷﻴﺎﯞﭘﯩﯔ: «ﺋﺎﺧﯘﺍﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻘﺎ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺋﻪﯞﺭﯨﺸﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ» ﺩﯦﺪﻯ.

ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ. 2012-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺑﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ. 2003-ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ «ﺗﯚﺕ ﮪﻪﻗﺴﯩﺰ-ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ» ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﮪﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻻﺭ ﮪﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯘﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮪﻪﻗﺴﯩﺰ ﺑﻪﮪﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﻳﯜ ﯞﯦﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ 30 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ، ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﯞﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﺪﻯ.

ﮪﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜ ﯞﯦﻦ ﻛﯜﻧﺪﻩ 2 ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﻪﻳﺪﯗ. ﺋﺎﺧﯘﺍ: «ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯜﻧﺪﻩ 2 ﺗﺎﻝ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﻳﯧﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﻟﻤﺎ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺯﯗﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ» ﺩﯦﺪﻯ. ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﮪﺎﺯﯨﺮ ﮪﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﺵ ﮪﻪﻣﺪﻩ 3 ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.

20 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﺍ ﮪﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮪﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎﮪﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ 20 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮪﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر