ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﻰ ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ

سەھىپە: ساقلىق | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/08/10 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa02 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 02

 

 

 

ﺷﻮﺧﻼ

ﺷﻮﺧﻼ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺗﻪﻣﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ. ﺷﻮﺧﻼ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦC ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺯﯗﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻟﯧﻜﻮﭘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘ ﺷﻮﺧﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺖ ﮪﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻛﺴﯩﺪﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ، ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﺷﻮﺧﻼ ﭘﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻟﯧﻜﻮﭘﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﺷﻮﺧﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﺭﯗﭖ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ، ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻮﻟﯧﺴﺘﯧﺮﯨﻨﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ، ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺕ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﺎﻡ ﺷﻮﺧﻠﯩﻨﯩﯔ ﺯﻩﮪﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﭼﺎﻱ

ﭼﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪﺳﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﭼﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﻳﯧﺸﯩﻞ ﭼﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪﺳﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭼﺎﻱ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺩﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺳﯘﺩﺍ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﺋﯧﺮﯨﻴﺪﯗ، ﺷﯘﯕﺎ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﺩﺍ ﭼﺎﻱ ﺩﻩﻣﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ، ﭼﺎﻱ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻏﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺳﻜﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ، ﺷﯘﯕﺎ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﻩ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺷﺎﻣﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﻛﺎﻻ ﮔﯚﺷﻰ

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯚﺵ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ، ﻛﺎﻻ ﮔﯚﺷﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯚﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺗﻮﻳﯘﻧﻐﺎﻥ ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﺎﺯ، ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯚﭖ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦA ﺑﺎﺭ، ﻛﺎﻻ ﮔﯚﺷﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ، ﻛﯚﺯﻧﻰ ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺵ، ﺋﻮﻛﺴﯩﺪﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﻛﺎﻻ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﮪﻪﺭ ﮪﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﺋﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻛﺎﻻ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﭘﯩﺸﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺩﯛﻣﻠﻪﺵ، ﺳﯘﺩﺍ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺶ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﯗﺵ، ﺋﻮﺗﺘﺎ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﺵ، ﺗﯘﺯﻻﺷﺘﯩﻦ ﺳﯜﺭﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ، ﺋﯘﻧﻰ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﯞﻩ ﺗﯧﺘﯩﺘﻘﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻣﯧﯖﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.

ﺳﯜﺕ

ﺳﯜﺕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮪﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﺮﺍﻝ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ، ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ، ﻳﺎﻍ، ﻛﺎﺭﺑﻮﻥ ﺳﯘ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ. ﺳﯜﺗﻨﻰ ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯧﻜﺴﯩﻴﻪﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﺳﯧﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻮﻟﯧﺴﺘﯩﺮﯨﻨﺪﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻳﺎﻍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯜﺗﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺋﯜﭼﻪﻱ ﯞﻩ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜﺕ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻞ

ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻞ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﺗﯧﺘﯩﺘﻘﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻮﯕﮕﯘ ﺗﯧﺒﺎﺑﯩﺘﻰ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮪﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺧﺎﻡ ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻞ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻞ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ، ﻗﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ، ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻠﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺳﻮﻏﯘﻗﻨﻰ ﮪﻪﻳﺪﻩﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ، ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ، ﺯﯗﻛﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻠﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺯﯗﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ، ﺗﻮﯕﻠﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﻩﻧﺠﯩﯟﯨﻠﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ

ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﻡ ﺗﻪﯕﺸﯩﮕﯜﭺ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﺰﯨﻤﻼﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺮﻭﻛﺴﯩﺪ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺪﯗ. ﮔﯚﺵ، ﺳﯚﯕﻪﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺳﯘﺩﺍ ﭘﯩﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﻗﻮﺷﯘﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩ، ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺳﻮﻗﻘﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺷﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﻗﻮﺭﯗﻣﺎ ﻗﻮﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ، ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ  ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﮪﻪﺯﻩﺭ ﺋﻪﻳﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺳﯧﺮﯨﻖ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ

ﺳﯧﺮﯨﻖ ﭘﯘﺭﭼﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻨﻮ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﻜﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮪﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺗﯧﺮﻩ، ﭼﺎﭺ، ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﭘﯘﺭﭼﺎﻗﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺳﯜﺗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯘﻳﯘﺗﻤﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯘﻳﯘﺗﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯜﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯘﻳﯘﺗﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﯚﻣﯜﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﮪﻪﺳﺴﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﻏﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺳﯜﺗﻨﯩﯔ %30ﻛﻪ، ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻲ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺳﯜﺗﻨﯩﯔ %20ﻛﻪ، ﻓﻮﺳﻔﻮﺭ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺳﯜﺗﻨﯩﯔ %25ﻛﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

ﺋﯜﺯﯛﻡ

ﺋﯜﺯﯛﻣﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ، ﻣﯧﻨﯩﺮﺍﻝ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﺯ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ، ﻳﺎﻏﻼﺭ ﺑﺎﺭ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﻪﻣﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ، ﭼﯜﭼﯜﻣﻪﻝ، ﺯﻩﮪﻪﺭﺳﯩﺰ، ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭ ﺋﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺷﻜﻪﻥ.

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ: ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺗﯩﺮﭘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺋﯧﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﺎﺭ، ﺑﯘﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮔﯩﺪﺭﻭﻛﺴﯩﻦ ﻓﯧﻨﻮﻝ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ.

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر