يازدا تولۇقلاش ئەڭ زۆرۈر ئوزۇقلۇقلار ۋە ئەڭ خەتەرلىك 7 يېمەكلىك

سەھىپە: ئوزۇقلۇق | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/06/02 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa03 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 03

ﮪﺎﯞﺍ ﺗﯧﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ، ﺗﯧﺮﯨﻜﻜﻪﻛﻠﯩﻚ،ﺋﺎﺳﺎﻥ ﭼﺎﺭﭼﺎﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮪﺎﯞﺍﺭﺍﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻣﯘﺯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ﺋﻪﯓ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ:

ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻲ

ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘﺯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻟﻪﺵ ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ، ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻲ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯧﺮﻭﭘﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﻳﺪﯗ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﻣﯘﺳﻜﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ، ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﺗﯧﻨﯩﺪﻩ ﻛﺎﻟﺘﺴﯩﻲ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﺮﯞﺍ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﮪﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮪﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﮪﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﺍ ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻲ ﻛﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻟﻪﻳﺪﯗ ﮪﻪﻡ ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﭼﻮﯕﻼﺭﺩﺍ ﻛﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻲ ﻛﻪﻣﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮪﻪﻡ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻧﯧﺮﯞﺍ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻛﺎﻟﺘﺴﯩﻲ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ، ﻛﺎﻻ ﺳﯜﺗﻰ، ﻗﯧﺘﯩﻖ، ﺋﯩﺮﯨﻤﭽﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯜﺕ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯘﻳﯘﺗﻤﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯘﻳﯘﺗﻤﯩﺴﻰ ﻗﯧﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﯧﺴﺴﯩﯟﯦﻠﻪﻙ، ﻗﯩﭽﺎ ﯞﻩ ﻛﻪﺭﻩﭘﺸﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺳﯩﻨﯩﻚ

ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘﺯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻟﻪﺵ ﺳﯩﻨﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﭽﻪ، ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻡ ﺳﻪﺯﮔﯜﺳﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﺘﯧﺰﻟﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ، ﺗﻪﻡ ﺳﻪﺯﮔﯜﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ، ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﻧﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﻩ ﺳﻨﻚ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺳﯩﻨﯩﻚ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻰ ﺳﯧﻨﺘﯩﺰﻟﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ، ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺳﯜﻳﺪﯛﻛﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺳﯘ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ، ﻗﺎﺭﺍ ﮔﯚﺵ، ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ، ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﻮﺳﺘﻠﯘﻕ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﺋﻮﻳﺴﺘﯧﺮ ﻗﯘﻟﯘﻟﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺳﯩﻨﯩﻚ ﺋﻪﯓ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﻗﯘﻟﯘﻟﻪ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺭﺍﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﻨﻚ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﮪﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ

ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺗﯧﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﻪﻱ، ﻣﯧﯟﻩ-ﭼﯩﯟﻩ، ﻟﻪﯕﭙﯘﯓ، ﺭﺍﯕﭙﯩﺰﺍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﻩ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﮪﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ، ﺗﯧﺮﻩ ﯞﻩ ﺷﯩﻠﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺖ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﯞﻩ ﻛﯧﯖﯩﻴﻰ ، ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯧﻠﯩﻖ، ﮔﯚﺵ، ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯘﻳﯘﺗﻤﯩﺴﻰ، ﺗﯘﺧﯘﻡ ﯞﻩ ﺳﯜﺕ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻼﺭ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺖ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺏ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻼﺭ

ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘﺯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻟﻪﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻤﯘ ﺏ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﻩ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦB1 ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﮪﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﻳﻪﻧﻪﺭﻭﮪﯩﻲ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ، ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻼﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ B6ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺧﯘﺭﺍﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ B12ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺵ، ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﮪﺎﯞﺍ ﺗﯧﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﯨﺴﻰ ﺋﯚﺭﻟﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ، ﻣﺎﺵ ﯞﻩ ﺳﯘﻟﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺕ ﺟﯩﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ

ﮪﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ، ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ، ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯜﺭﯛﺵ، ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﺶ، ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ «ﻓﻮﻛﯩﺲ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﺭﻯ»ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﮔﯚﺵ

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﺭﻭﻟﯩﻨﺎ ﺷﺘﺎﺗﻰ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﯞﻩ ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﻣﺎﻳﻜﻮﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ، ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﮔﯚﺵ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﭼﻮﯓ ﺋﯜﭼﻪﻱ ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺗﺎﻟﻼ ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﮔﯚﺵ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯜﺯﯛﻝ-ﻛﯧﺴﯩﻞ ﻗﯩﺰﺩﯗﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﻣﯩﺴﻰ

ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﻣﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﻣﯘﮪﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﻣﯘﮪﯩﺖ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﯩﻠﻼ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﺴﻰ، ﻟﯩﺴﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﭼﻮﯓ ﺋﯜﭼﻪﻱ ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﮪﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﯧﻜﺴﺎﺱ ﺷﺘﺎﺗﻰ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﮔﻮﺩﺳﯘﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻻﺕ ﯞﻩ ﮪﺎﻣﺒﻮﺭﮔﻼﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻗﻮﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺯﻩﮪﻪﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﮪﻪﺳﺴﯩﻠﻪﭖ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.

ﺗﯘﺧﯘﻡ

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮﺭﻧﯩﻴﻪ ﺷﯩﺘﺎﺗﻰ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﺠﯧﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﻻﯞﺭﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ، ﺧﺎﻡ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﯩﺸﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﺍ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻤﯘ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﭖ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﻰ، ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﺎﭼﺎ ﻗﯘﭼﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﻛﺎﯞﺍﭖ

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﺘﯩﻤﻮﺭ ﺷﻪﮪﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﺗﯧﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺧﯧﻴﯩﻢ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺯﻩﮪﻪﺭﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻛﺎﯞﺍﭘﻼﺭﺩﺍ ﮪﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻣﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ، ﮔﯚﺷﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ، ﻟﯩﻤﻮﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺩﻩﺭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ، ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ، ﺭﺍﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻛﺎﯞﺍﭖ ﭘﯩﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺴﯩﺰ ﭼﻮﻍ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ، ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﻳﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ، ﺭﺍﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﻟﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﻗﻮﻏﯘﻥ

ﻗﻮﻏﯘﻥ-ﺗﺎﯞﯗﺯﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﻟﯩﺴﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺑﯘ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﯘ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻣﯘﮪﯩﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﭘﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ. ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻳﯧﺰﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻟﯩﺴﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺗﺎﯞﯗﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﺎﭘﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯘﺩﺍ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯘﺵ ﮪﻪﻡ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺳﯜﺭﺗﯜﺵ، ﺗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺗﺎﯞﯗﺯﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﺩﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺗﻮﺧﯘ ﮔﯚﺷﻰ

2014-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻼﺭ ﺩﻭﻛﻼﺗﻰ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﺧﯘ ﺗﯚﺵ ﮔﯚﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﯩﻤﻮﻧﯩﻠﻼ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ. ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﺋﻪﻳﻤﯩﺴﯘﻥ ﺗﻮﺧﯘ ﮔﯚﺷﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﭖ، ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﺧﺎﻡ ﺗﻮﺧﯘ ﮔﯚﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﻻ ﮔﯚﺷﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻻﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﯟﻩ ﭼﯩﯟﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﻭﻟﻤﯩﺴﺎ ﺧﺎﻡ ﮔﯚﺷﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ

ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﮔﻮﺩﺳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ، ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻗﻮﺭﯗﻣﺎ ﯞﻩ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻮﺭﯗﻣﺎ ﯞﻩ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﯨﺴﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ، ﺋﯚﻱ ﺗﯧﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﮪﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺗﯚﺕ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ، ﺯﻩﮪﻪﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

 

ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻛﻰ، ﻳﺎﺯ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺳﯘ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮪﻪﻡ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﻪ ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ،ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺗﻪﻣﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺵ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﺎﯞﯗﺯ ﯞﻩ ﺗﻪﺭﺧﻪﻣﻪﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻣﯧﯟﻩ ﯞﻩ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺳﯘ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر