ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ

سەھىپە: ئەرلەر | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/05/03 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa02 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 02

ﻛﯧﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮪﻪﺗﺘﺎ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﺘﯩﻦ 2-3 ﮪﻪﺳﺴﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮪﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﮪﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻰ، ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺧﯘﺭﯗﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﻛﯚﭖ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﻣﯘﮪﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻰ

ﻳﯧﺰﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ، ﺋﯧﺘﯩﺰﻻﺭﺩﺍ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﻯ، ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﺋﻮﻏﯘﺕ، ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﮪﺎﺷﺎﺭﺍﺕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯘﻟﻴﺎﯞ، ﻛﺎﯞﭼﯘﻛﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭ،ﻛﯧﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﮔﺎﺯ، ﺩﺍﺷﻘﺎﻝ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﻣﯘﮪﯩﺘﻘﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺯﻩﮪﻪﺭﻟﯩﻚ، ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﯞﻩ ﺳﯘﺩﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺷﺎﻝ،ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﻣﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚﻱ ﻗﯘﺷﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯚﻱ ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺯﻩﻧﺠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﻛﯚﭖ ﮪﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ، ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﺴﯧﺮﻯ، ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻻﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. 

ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺧﯘﺭﯗﭼﻰ

ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺷﻪﺭﻕ ﺗﺎﺷﭙﺎﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﮪﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﯨﺪﯗ. ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ، ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺗﻮﺧﯘ، ﺋﯚﺭﺩﻩﻙ، ﻏﺎﺯ، ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﻪﻣﺮﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﯧﮕﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻥ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻼﻳﺪﯗ.

ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ

ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﻼ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ، ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ ﻛﯩﺮﺳﻪﻙ ﻟﯩﻔﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ… ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺭﯨﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰ، ﺭﻭﮪﻰ ﺑﯧﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ، ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﯚﭖ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺑﻪﺯﻯ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ.

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ، ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻥ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ. ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻗﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻟﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺯﻭﺭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ:

ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺧﻪﺗﻨﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻮﻏﯩﻨﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﻪﮪﯟﺍﻝ «ﺑﻮﺩﻩﻙ ﺷﺎﻛﯩﭽﯩﻚ»ﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺑﻪﺩﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ، ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ، ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻣﭽﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ، ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ، ﻧﯩﻜﺎﮪ، ﺗﯘﻏﯘﺕ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ، ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﮪﻮﺭﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر