ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﻐﺎ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 9 ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ

سەھىپە: ئانا-بالىلار | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/04/29 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa03 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 03

2400 ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻛﯩﻠﯩﻤﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﻯ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ، ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮪﯚﻝ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ، ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﻟﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ 9 ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ


1. ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﻰ ﯞﻩ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﺍﻥ ﺭﺍﻛﻰ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﻰ ﮪﻪﻳﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﺍﻥ ﺭﺍﻛﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﺌﺎﻻ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ، 40 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﯨﻨﻰ X ﻧﯘﺭﯨﺪﺍ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﺷﻰ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
2. ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ (ﺷﻪﻗﯩﻘﻪ)
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﯩﺰﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ 2-3 ﮪﻪﺳﺴﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ 17 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﮪﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﮪﻮﺭﻣﯘﻥ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ، ﮪﺎﯞﺍﺭﺍﻳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﺍﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ، ﺋﯘﻳﻘﯘ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻳﯧﻤﻪﻙ ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ (ﻛﻮﻓﯧﺌﯩﻦ، ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﺕ) ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
3. ﺳﯚﯕﻪﻙ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺷﺎﻻﯕﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯚﯕﻪﻛﻨﯩﯔ ﺯﯨﭽﻠﯩﻘﻰ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺷﺎﻻﯕﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﮪﻪﺳﺴﯩﻠﻪﭖ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮪﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ 1000 ﻣﯩﻠﻠﯩﮕﯩﺮﺍﻣﺪﯨﻦ 1500 ﻣﯩﻠﻠﯩﮕﯩﺮﺍﻣﻐﯩﭽﻪ ﻛﺎﻟﺘﺴﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ 1000 ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ D ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯧﯟﻩ ﯞﻩ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﮪﻪﭘﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯜﭺ ﻣﻪﺷﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻨﻠﯩﻖ ﮪﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺯﯨﭽﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
4. ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﯞﺍﺷﯩﻨﮕﺘﻮﻥ ﺭﯦﻤﺎﺗﯩﺰﻡ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﯞﺍﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯩﭽﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺭﯦﻤﺎﺗﯩﺰﻡ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻗﻮﻝ ﺋﺎﻟﯩﻘﺎﻥ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﮪﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
5. ﭼﯩﺶ ﻗﯘﺭﺗﻼﺵ ﯞﻩ ﭼﯩﺶ ﻣﯩﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺶ ﻗﯘﺭﺗﻼﺵ ﺧﻪﯞﭘﯩﺪﻩ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ %45ﺗﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭼﯩﺶ ﻗﯘﺭﺗﻼﺷﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪﻟﻪﺭ ﮪﻪﺗﺘﺎ ﺟﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﭼﯩﺶ ﻣﯩﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ %39ﻯ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﮪﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯩﺶ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ، ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯩﺶ ﭼﻮﺗﻜﯩﻼﺷﺘﺎ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻘﺎﺵ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﺎﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
6. ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ
«ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﮪﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮪﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ»ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ %40 ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﺵ، ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ، ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻨﻠﯩﻖ ﮪﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ، ﺋﻮﻣﯧﮕﺎ-3 ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ، ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
7. ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﺎ 65 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺧﻪﯞﭘﻰ %25ﺗﯩﻦ %30ﻛﯩﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ، ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ، ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
8. ﻛﯩﻠﯩﻤﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﻯ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ
2400 ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻛﯩﻠﯩﻤﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﻯ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ، ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮪﯚﻝ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ، ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﻟﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
9. ﮪﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﯞﯨﺮﮔﯩﻨﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎﺗﻠﯩﻖ ﺧﯘﻣﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﻣﺎﻳﻜﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯩﭽﻪ، ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ، ﮪﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﮪﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺵ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ 3 ﮪﻪﺳﺴﯩﺪﯨﻦ 4 ﮪﻪﺳﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر