شامالدۇرغۇچنى ئېچىپ ئۇخلىغان قىزنىڭ يۈزى پالەچ بولۇپ قالدى

سەھىپە: خەۋەر | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/06/15 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa02 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 02

 ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﯩﻠﯩﺪﻩ ﭘﯩﮋﻏﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭺ، ﮪﺎﯞﺍ ﺗﻪﯕﺸﯩﮕﯜﭺ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯘﺧﻼﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ، ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯜﺯﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ، ﻧﯩﯖﺒﻮ ﺷﻪﮪﯩﺮﯨﺪﻩ 10 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺟﻴﺎﺟﻴﺎ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﺳﻮﻝ ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻣﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯚﻟﮕﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ. ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺩﻩﺭﮪﺎﻝ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻧﯩﯖﺒﻮ ﺷﻪﮪﯩﺮﻯ ﻟﯩﺨﯜﻳﻠﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯚﻟﻤﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ، ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ، ﺟﻴﺎﺟﻴﺎﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻟﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﺪﻯ.

ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻳﯜﺯ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﭘﺎﻟﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﺩﯨﻜﻰ ﻧﯧﺮﯨﭙﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻟﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﻮﻧﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ ﻛﯧﺘﯩﺶ، ﻳﯜﺯ ﻧﯧﺮﯞﯨﺴﻰ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺶ، ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﺍﺭﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﻣﯘﺳﻜﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯚﭖ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﯞﻩ ﻛﯚﺯﻯ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ، ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﺵ، ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮪﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ.

«ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﮪﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺭﻟﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﻮﯕﻼﺭ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﮪﺎﯞﺍ ﺗﻪﯕﺸﯩﮕﯜﭼﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﺪﺍﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ.» ﻧﯩﯖﺒﻮ ﺷﻪﮪﯩﺮﻯ ﻟﯩﺨﯜﻳﻠﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﻓﯧﯔ ﺑﯩﺨﻮﯕﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯩﭽﻪ، ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﻳﯜﺯ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﮪﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻳﯜﺯﺩﯨﻜﻰ ﻧﯧﺮﯞﺍ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺍﻳﺘﯩﭗ، ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺭﺍﯞﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ، ﻳﯜﺯﻯ ﭘﺎﻟﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﯜﺯ ﻣﯘﺳﻜﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮪﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ. ﺟﻴﺎﺟﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻗﯩﺰﻯ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ، ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.

ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ، ﺟﻴﺎﺟﻴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯜﺯﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﻓﯧﯔ ﺑﯩﺨﻮﯕﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯩﭽﻪ، ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﯩﻠﯩﺪﻩ  ﭘﯩﮋﻏﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﺎ ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﺪﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮪﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭺ ﻳﺎﻛﻰ ﮪﺎﯞﺍ ﺗﻪﯕﺸﯩﮕﯜﭼﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯧﭽﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ، ﮪﺎﯞﺍ ﺗﻪﯕﺸﯩﮕﯜﭺ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺮﺍﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ، ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﯕﺸﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ، ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻨﻰ ﻳﯘﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ، ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺩﯨﻴﺎﻝ ﻳﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ، ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﯞﻩ ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﺵ ﻗﯩﻴﯩﻨﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ، ﺩﻩﺭﮪﺎﻝ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻰ ﯞﻩ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

 

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر