ﺑﯘ ﺗﯚﺕ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟىدۇ

سەھىپە: جىنسىيەت | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/01/16 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa03 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 03

مەنبە: نۇر تورى
ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ: ﮪﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﮪﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ، ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ-ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﯩﭗ-ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻼ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﮪﻪﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﺳﻰ ﺋﯚﺳﺘﻰ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﭖ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻻﺗﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ!
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ:


1.ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮪﻪﻣﺮﺍﮪﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪﺭ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﭺ ﻧﻪﻡ ﻣﻪﯓ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻞ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮪﻪﻣﺮﺍﮪﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﺭ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺑﻪﭼﭽﯩﯟﺍﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﯩﺘﻢ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ 19 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
2. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ
ﻧﯩﻜﺎﮪﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﻪﻡ ﻣﻪﯓ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ، ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ، ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺧﻪﯞﭘﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﻩ ﮪﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﮔﺎﻧﺪﻭﻡ ﺗﺎﻗﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺪﯗ.
3. ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺭ
ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﮔﯩﻠﯘﻛﻮﻛﻮﺭﯨﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ، ﺑﯚﺭﻩﻙ ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺩﺍﻏﻠﯩﻖ ﺑﯚﺭﻩ ﭼﺎﻗﯩﺴﻰ، ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺳﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﻪﻡ ﻣﻪﯓ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮪﻪﺳﺴﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯚﮔﻪﻟﺴﯩﻤﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﻪﻡ ﻣﻪﯓ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ.
4.ﮪﺎﺭﺍﻗﺨﯘﻣﺎﺭ-ﺗﺎﻣﺎﻛﺎﺧﯘﻣﺎﺭﻻﺭ
ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﯞﻩ ﮪﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﯞﻩ ﮪﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ. ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﯨﺖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻧﯧﺮﯞﺍ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮪﻪﯞﻩﺳﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮪﻪﻣﺮﺍﮪﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﻛﯜﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ، ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺪﯗ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ
1.ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺋﻪﮪﯟﺍﻝ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ: ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮪﻪﻣﺮﺍﮪﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺋﺎﺟﺮﺍﻟﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﮪﻪﻣﺮﺍﮪﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
2. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ ﻳﯘﻳﯘﯞﯦﺘﯩﺶ: ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﯞﻩﺗﺴﻪ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﮪﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯧﺮﯨﺘﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﯞﻩﺗﺴﻪ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ.
3. ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ: ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺘﯩﺒﯩﻴﻮﺗﯩﻚ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﻪﺯﻯ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ، ﺑﯩﺮﻻ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻧﯩﺒﯩﻴﻮﺗﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
4. ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ: ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮪﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻰ، ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﯩﻘﻼﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ، ﺋﯘﺭﯗﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺧﯩﻤﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮪﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯘﻟﯘﺗﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﻩ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ 30 ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
5. ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﺗﯘﺗﯘﺵ: ﺑﯘ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﮪﻪﻡ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ. ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﺮﺍﻕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ، ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﻗﺎﭘﺎﺭﺗﻤﯩﺴﻰ، ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺳﯜﻳﺪﯛﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﻤﯩﺴﻪ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻝ«ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﺗﯘﺗﯘﺵ»، ﻧﯩﻜﺎﮪﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
6. ﺑﻪﺯﻯ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ: ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﺍ ﭼﯩﺸﻠﻪﺵ، ﻣﻪﻗﺌﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﺎﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.ﻣﻪﻗﺌﻪﺗﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﺗﯜﺯ ﺋﯜﭼﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺮﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﻣﻪﻗﺌﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺷﯩﻠﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ، ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰ، ﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯘﻳﺪﯗ، ﺋﯧﻐﯩﺰ، ﻣﻪﻗﺌﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
7. ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ: ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺧﯩﻤﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺗﻮﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﺎﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺳﯚﺯﻧﻪﻙ ﺷﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﯧﺮﯨﻴﻪﺳﻰ، ﺧﯩﻼﻣﯩﺪﯨﻴﻪ، ﻗﺎﭘﺎﺭﺗﻤﺎ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ، ﺳﯩﻔﻠﯩﺲ ﺳﯩﭙﺮﻭﺧﯧﺘﺎ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻗﯘﺭﺗﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺭ. ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﺎ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻤﯘ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ.
iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر