ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ؟

سەھىپە: ئاياللار | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/07/17 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa02 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 02

 ﺳﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ «ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ  ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﺘﯩﻢ، ﻣﻪﺟﺮﯗﮪ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ، ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﻣﭽﯘ…؟»ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ«ﮪﯧﻠﯩﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﭼﯩﺪﯨﺪﯨﻢ، ﮪﯧﺮﯨﭗ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻕ ﺗﺎﻣﺎﻗﻤﯘ ﻳﻮﻕ، ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﻚ، ﺯﯨﺒﯘ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ، ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ  ﻗﺎﺗﺎﺭ ﭼﺎﻳﻼﺭﻏﺎﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺩﻩﭖ، ﻣﯩﺠﻪﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﺳﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩ ﺗﯧﺨﻰ، ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﺭﺩﻩﻙ ، ﻳﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪ، ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺧﯘﺷﺨﯘﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ، ﻗﺎﺗﺎﺭ ﭼﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﺩﺍ ﻳﯜﺭﯛﭖ، ﺋﻪﻝ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ. ﯞﺍﻱ ﺩﺍﺩ، ﮪﯧﻠﯩﻐﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺋﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﻮﻳﻰ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯩﻨﺎ…» ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺰ. 

ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮪﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﮪﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﮪﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﮪﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ، ﺑﯘ ﻣﺎﮪﺎﺭﻩﺕ ﯞﻩ ﻣﺎﮪﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺑﻪﺧﺘﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻪﻟﻠﻪﻳﻠﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ. ﺑﯘ ﻣﺎﮪﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﺎﮪﺎﺭﻩﺕ ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﮪﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻩﺳﺴﯩﺸﯩﭗ، ﺭﻭﮪﯩﻨﻰ ﺧﺎﺭﺍﺏ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ. ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺴﯩﺰ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﯞﻩ ﺭﻭﮪﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ، ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ، ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻛﺘﻪ، ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﮪﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪﺩﻩﻟﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺋﯘ ﺑﻪﺩﻩﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﻟﯩﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﯩﺰ، ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻪﺩﻩﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯚﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩﻩﻟﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ، ﻛﻪﭼﻤﯩﺶ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﮪﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﺪﯗ، ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﮪﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ، ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭﯨﺰﺩﻩ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻪﺩﻩﻟﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺗﻪﭘﻤﯘﺗﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﻪﯕﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﮪﻪﻡ ﺑﯘ ﺟﺎﯞﺍﺑﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ، ﺋﯚﺯ ﺑﯘﺭﭼﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﮪﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻣﺎﮪﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺴﯘﻥ.

ﺧﻮﺵ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ؟

ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ، ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺸﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯚﺯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺳﯜﺭﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ، ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻠﯩﺮﻯ، ﺳﯜﺭﻛﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﮪﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ. ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﮪﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﮪﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﻰ، ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ، ﺩﻩﯞﺭ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﺪﺍ، ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻛﻠﯜﻙ، ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﭘﯜﺗﯜﻣﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﺴﺎ، ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﮪﺎﻳﺎﺕ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻖ. ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺕ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺕ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ، ﯞﻩﺯﻧﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻠﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﮪﻪﻡ ﺷﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺴﯩﯖﯩﺰﮪﺎﻳﺎﺕ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺴﯩﺰ، ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ، ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺩﻩﯞﺭ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﺪﺍ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ، ﮪﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮪﻪﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯜﻥ-ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ، ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ، ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯚﮪﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ، ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪﯛﺭﺩﻯ، ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﻮﻧﯘﺳﺎ، ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻪﺧﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯗ، ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺟﺎﮪﺎﻧﻨﯩﯔ ﮪﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﮪﺎﺭﺍﻡ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻧﻪ ﺋﻪﺩﻩﭖ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ، ﻧﻪ ﺋﯚﺭﭖ- ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﺩﯨﻠﻐﺎ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﺒﺎﺷﺘﺎﻕ، ﻣﯩﺸﭽﺎﻥ، ﮪﻮﺭﯗﻥ، ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﮪﺎﻟﻘﯩﻐﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮪﺎﺭﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﭖ، ﺗﺎﻧﺴﺎ-ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﻪﺯﻣﻪ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﮪﯧﭽﻨﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﭼﻮﺷﻘﺎ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺳﯘﺧﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ، ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ، ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺖ-ﺋﻪﻟﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.

ﻗﻪﺩﯨﺮ-ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺱ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ، ﺩﯗﺭﯗﺱ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﻤﯩﻐﺎﻥ، ﺋﻪﺩﻩﭖ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﮪﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻤﻪﻥ، ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯ، ﺷﯘﻡ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﺩﯗﺭﻛﻰ، ﺋﯘ ﮪﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﮪﻪﻡ ﮪﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﮪﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﯨﺘﯩﺪﯗ» ﺩﻩﻳﺪﯗﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺗﺎﮔﻮﺭ. 

ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺧﺎﻧﯩﻢ -ﻗﯩﺰﻻﺭ، ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ، ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺑﯘﺭﯗﭼﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﯞﯦﻠﯩﯔ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ، ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﻮﻟﻼ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ، ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ ﺋﺎﺑﺮﯗﻱ، ﺑﻪﺧﺖ ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ.

ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻰ، ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ، ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺭﻭﻟﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ، ﺩﻩﯞﺭ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ، ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﯞﻩﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﮪﯘﻡ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ. ﺋﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ، ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ، ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ، ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ؟ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﭗ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﭖ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯔ. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭼﺎﺕ ﻛﯧﺮﯨﭗ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮪﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﭘﻪﯞﻗﯘﻻﺩﺩﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮪﻪﻣﯩﺸﻪﮪﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺋﻪﻝ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﯜﺭﮔﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯗﺭ. ﺑﯘ ﺋﻪﺭ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻻ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﯓ، ﮪﻪﻣﺪﻩ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻟﻤﺎﯓ، ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﯔ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﯧﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻻﺗﺎﭘﻪﺕ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ﺩﯦﺴﻪ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ. ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﺶ ﮪﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮪﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮪﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﺩﯨﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰ،ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﮪﺎﻣﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯗ، ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ، ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺑﻪﺭﭘﺎﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻣﺎﮪﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ، ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺑﻪﺭﭘﺎﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮪﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯚﺯﺍﺋﺎﺭﺍ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﻩ،ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﭘﺎﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

ﺋﻪﻣﺪﻯ، ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻼﻳﻠﻰ، ﺭﻭﮪﯩﻲ ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﮪﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﺵ ﮪﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻣﺎﮪﯩﻴﻪﺕ. ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ، ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﺎ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ، ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﯘ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ. ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ.  ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺭﯦﺌﺎﻝ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ. ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﻪ «ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﺎﭖ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭙﺘﯘ، ﺧﺎﺭﻯ ﺑﯘ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ، «ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﻪ…»ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﭙﺘﯘ. ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮪﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭙﺘﯘ، ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻠﺰﺍﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺋﯧﭽﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ، ﮪﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻜﺎﭘﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯩﻜﺎﭖ ﺷﯘ ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﺘﯘ، ﺧﺎﺭﻯ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺳﺎﺯ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺋﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﻪﺗﻜﻪﺱ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻟﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮪﻪﻳﺪﻩﭖ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ، ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﮪﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺭﻯ« ﺧﺎﻧﯩﻢ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ؟» ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ، ﮪﯧﻠﯩﻘﻰ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﯘﮪﺴﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ، «ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻼﻱ، ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﯞﻩﺭﺭﯛﻙ، ﺋﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯩﺮﺍﺳﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﻼ ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﯩﻜﺎﭘﻨﻰ ﻛﯩﻤﺌﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﮪﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ، ﺳﯧﺘﯩﺶ ﮪﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻼﭖ ﯞﻩﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ، ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ، ﺧﺎﺭﻯ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﮪﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﮪﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺴﯩﺰ. ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﯓ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻧﯧﻤﻪ، ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯚﺭﭖ ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﯘﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﻩ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ، ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭼﯧﻘﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﺳﯩﻠﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻨﻰ ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.

ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰ، ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﻪ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻩﭖ- ﺋﻪﺭﻛﺎﻧﻠﯩﺮﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮪﺎﻳﺎﻟﯩﻖ، ﻧﻮﻣﯘﺳﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻤﻤﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ، ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﮪﻪﺑﺒﻪﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﯓ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮪﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ، ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﮪﺎﺯﯨﺮﻻﭖ، ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﯓ،ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﺵ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮪﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯓ، ﮪﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺗﻪﻝ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ- ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

ﺗﺎﭖ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺗﺎﻻﻏﺎ ﭼﯩﻘﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯜﺭﻛﯜﺗﻜﯩﺪﻩﻙ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺪﻩ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ، ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ، ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﻩ ﻳﯜﺭﺳﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺭﻭﮪﻰ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﭘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺭﺗﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ، ﺋﻪﺭﻣﯘ ﺗﺎﻻﺩﺍ ﻗﯩﺰ ﭼﻮﻛﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺷﺎﻟﯟﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﻗﺎﭘﯩﻘﻰ ﺗﯜﺭﯛﻟﯜﭖ، ﺳﻮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪ، ﺑﯘﻣﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﺗﺎﭖ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻘﻪﺩﻩﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﺰ، ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﭖ ﺋﺎﺭﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮪﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮪﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ،ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ.

ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰ، ﺑﺎﺵ ﺭﻭﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮪ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯚﺯﻯ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﻪ، ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ، ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺳﯜﺭﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺭﻭﮪﯩﻲ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻼﺭ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر