ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻤﺎﻕ ﺋﻮﯕﺎﻱ، ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﻪﺳﻤﯘ؟

سەھىپە: بالىلار | مەنبە: ئەلداۋا ساغلاملىق تورى | ۋاقتى: 2017/11/07 | كۆرۈلۈشى: قېتىم
ماتېرىيال تەييارلىغۇچى: eldawa02 | تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى: eldawa01 | يوللىغۇچى: ئەلداۋا 02

ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻤﺎﻕ ﺋﻮﯕﺎﻳﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ؟ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﮪﻠﯩﻠﯩﭽﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯧﺴﯩﭙﻼ ﮪﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮪﯩﻢ.

ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﮪﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﯓ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﺪﻯ، ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ:« ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ، ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ 5 ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﺗﺘﻰ، ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ-ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ، ﺧﻮﺷﺎﻝ-ﺧﯘﺭﺍﻡ، ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ‹ﺑﺎﻻ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻣﺎﮪﯩﺮﻯ› ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:‹ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﯘﻻﺭ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ›. ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ 5 ﺋﻮﻏﯘﻟﺒﺎﻻ ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ، ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﻜﻰ، ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.»

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻗﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ:«ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ، ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻳﺪﺍ 15000 ﺩﻭﻟﻼﺭ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ، ﺩﻩﻳﺪﯗ، ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻢ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.»

ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻤﺎﻕ ﺋﻮﯕﺎﻳﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﻛﻼﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﻟﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.

ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﮪﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﺪﯗ.

«ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﻮﯕﺎﻳﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ؟» ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﯩﺪﻩ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻪﺱ-ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ.

ﺧﻮﯓ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﮪﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:«ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻳﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ. ﻛﻪﭺ ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻪﮪﻪﺭ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ. ﮪﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ 11 ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻕ ﺳﻪﮪﻪﺭﺩﯨﻼ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﻏﻪﻟﯟﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ. ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮪﻪﻣﻤﻪ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ، ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ، ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﻣﯩﺨﺘﻪﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﺴﺎﻡ ﻳﯧﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ... ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻢ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ-ﺟﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻳﻤﻪﻥ...»

ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ، ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﻮﯓ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ-ﺑﯧﺴﯩﻖ، ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ:«ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻕ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﯦﻴﯟﯦﻲ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ، ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻏﻪﺭﻩﺯ ﺋﯘﻗﯩﺪﯗ.» ﺧﻮﯓ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﻪﺳﻠﻰ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻮﯓ ﺧﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ، ﭼﯜﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ، ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻣﺎﯕﺴﺎ، ﺋﻮﻏﻠﻰ ﮪﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ، ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﻗﻪﻏﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻣﯘﺗﯩﮭﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘ، ﺋﻮﻳﯘﻧﺨﯘﻣﺎﺭ، ﮔﻪﭖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.

«ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﯘﯞﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻏﻪﺭﻩﺯ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ». ﯞﯗ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻳﯧﻴﯥ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ 5 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ، ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮪﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﯞﯗ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻧﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺋﻮﻳﯘﻧﭙﻪﺯﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻴﯥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﻙ ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﯞﯗ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ، ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎ، ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﻳﯧﮕﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﯞﯗ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻘﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﺳﯩﺰﻻ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﭘﺘﯘ، ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﻟﻠﯩﻤﻪﺳﺘﻪ ﻗﯩﺰﻯ ﺗﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﭖ:«ﺋﺎ ﺑﺎﻻ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﯟﻩﺗﺘﻰ» ﺩﻩﭘﺘﯘ.

«ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘﺩﯗ؟ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ. ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ:ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺑﻪﺯﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻣﺴﻪﻥ، ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺩﻩﻳﺪﯗ».

ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﮪﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.

«ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﻮﯕﺎﻱ، ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺗﻪﺱ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﻗﯧﻠﯩﭙﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﭼﯩﻴﯜﻩﻥ ﻳﻪﺳﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺷﯜ ﻟﯘﺷﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ«ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﻮﯕﺎﻱ، ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺗﻪﺱ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻣﯘﮪﯩﺘﻰ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﮕﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺷﯜ ﻟﯘﺷﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ، ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ، ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ. ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻳﺎﻗﺘﺎ ﮪﻪﻳﺪﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﻳﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ، ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ ﭼﻮﯕﻠﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺟﯩﻨﯩﺲ ﭘﻪﺭﻗﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﻳﯧﯖﻰ ﻣﯘﮪﯩﺘﻘﺎ ﻛﯚﻧﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮪﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻮﯕﻠﯘﻕ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭﻗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﯘﮪﯩﺘﻘﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﮪﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﺪﺍ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺑﻪﺯﻯ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﭼﻮﯓ ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﭘﻪﺭﻕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭﻣﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ«ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ»ﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ، ﻳﯘﯞﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ، ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻮﺥ، ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.

ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ: ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﮪﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ، ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ، ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ:

1.  ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﮪﻪﻣﺮﺍﮪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮪﯩﻢ. ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﯞﺍ-ﻣﻮﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭼﻮﯕﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﻪﺭﻛﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ. «ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ» ﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.

2.  ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ «ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ» ﯨﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺵ. «ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ» ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮪﯩﻢ ﺩﻩﺭﯨﺴﻰ، ﺑﺎﻻ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﻪ-ﺳﺎﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼﭖ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﯘﻳﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

3.  ﺑﺎﻟﯩﺪﺍ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ. ﺑﺎﻟﯩﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

4.  ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ. ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﮪﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭼﻮﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

iOS ئەپى
Android ئەپى
ئەلداۋا سالونى
ئېلان مۇلازىمىتى
  • ئەلداۋا باياناتى
  • 1. ئەلداۋادىكى تېببىي ساۋات ماقالىلىرىدىن پەقەت پايدىلىنىشقا بولىدۇكى، دىياگنوز-داۋالاشتا ئاساس قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. كونكرېت ئىشلاردا يەنىلا دوختۇر ياكى مۇناسىۋەتلىك كەسپىي خادىملارنىڭ پىكىرى بويىچە ئىش كۆرگەيسىز.
    2. ئەلداۋادىكى بارلىق ماقالىلەر پەقەت تارقىتىش ئۈچۈن يوللانغان. بۇ ماقالىنىڭ ئەلداۋادا ئېلان قىلىنغانلىقى - ھەرگىزمۇ بۇ ماقالىدىكى كۆز قاراشلارنىڭ مۇتلەق توغرىلىقىنى ياكى بىزنىڭ شۇ خىل قاراشلارنى ياقىلايدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىمايدۇ.
    3. ئەلداۋادىكى ماقالىلەرنى باشقا بېكەت، سالونلارغا رۇخسەتسىز كۆچۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، مۇناسىپ چارە-تەدبىرلەر ئارقىلىق، ھوقۇق-مەنپەئەتىمىزنى قوغداشقا مەجبۇرمىز.
  • مۇناسىۋەتلىك ماقالىلەر